Haber

Dışişleri Bakanlığı KPSS’siz memur alımı yapacak! Aday meslek mensubu başvuru kuralları

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre; Aday Meslek Memuru sınav ile işe alınacaktır. Meslek Subayları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına İlişkin 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Türk dış politikasının oluşturulmasında ve yürütülmesinde görev, yetki ve sorumluluk üstlenen, yurt dışında temsil görevi yapan diplomatik meslek mensuplarıdır. Nasıl başvurulur?

BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıyor olmak (Sınava başvurabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir),

b) 01.01.2023 itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve sonrasında doğanlar),

c) Diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görülmesi kaydıyla yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere;

– Lisans düzeyinde en az dört yıl eğitim veren fakültelerin uluslararası bağlantılar, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, maliye, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ve Bu bölümlerin herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’i diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak veya – Sosyal bilimler veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans derecesine sahip olmak, uluslararası bağlantıları, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve ekonomi yapmış olması gerekir.

(2) Aday Meslek Memuru sınavına, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavın yapılacağı yabancı diller, YDS esas alınarak aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategorilerden birinden başvuru yapılabilir. 2021, 2022 veya 2023 yıllarında sınava girecek yabancı dilde /e-YDS puanları ve atanabilecek azami takım sayısı. Yazılı sınava alınacak aday sayısı da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan denkliği olan 2021, 2022 veya 2023 uluslararası yabancı dil sınavlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Academic, Test DAF, DSD II, TELC, Goethe Institut Exam, DELF, DALF, CELI, DELE, TORFL) alınan puanlar ÖSYM tarafından belirlenir Söz konusu uluslararası yabancı dil sınavı sonuç belgelerinin alındığı sınav döneminin prestiji ile ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirilecektir.

(3) ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Denklik Belgesi”nde yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmez.

(4) İngilizce, Fransızca ve Almanca hariç olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen diğer dillerde eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen YDS/e-YDS veya yabancı dil sınavlarına diploma denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), II. yabancı ülkelerdeki üniversitelerin Konunun 1 inci fıkrasının c) bendinde sayılan bölümlerden lisans düzeyinde ilgili dilde ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde sınava başvurabileceklerdir. Söz konusu adaylar, YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonuçlarına sahip adaylardan sonra sıralanır ve lisans düzeyindeki mezuniyet not ortalamalarına göre orta sıralama yapılır. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, YDS/e-YDS veya eşdeğeri yabancı dil puanları veya kayıtlı olunan dersler çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınarak her kategori için ayrı bir liste halinde belirlenir. asgari dil puanı veya asgari mezuniyet notu esas alınır. Ortalamaya sahip olmak sınava girme hakkını garanti etmez.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU YAPMAK

(1) Giriş sınavı başvuruları 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 09:00’da başlayacak ve 29 Ağustos 2023 Salı günü saat 18:00’de sona erecektir. Dışişleri – Kariyer Kapısı Kamu Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​internet adresi. Posta veya başka yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Yazılı sınavda ek puan almaya hak kazanabilmek için,

– İngilizce olarak sınava girecek adaylardan ikinci veya üçüncü bir dilden 2021, 2022 veya 2023 yılında alınmış YDS/e-YDS puanı 80 veya uluslararası yabancı dilden ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer puana sahip olanlar sınavlar,

– İngilizce dışındaki dillerden sınava girecek adaylardan Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavına ek olarak üçüncü bir yabancı dilden almış olduğu YDS/e-YDS puanı 70’in üzerinde olanlar 2021, 2022 veya 2023 tarihli veya ÖSYM tarafından belirlenen uluslararası yabancı dil sınavlarından denkliği sağlananlar. Profession Gate platformu üzerinden yapılan başvurularda sonuç belgelerinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

SINAV AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

– Türkçe Beste

– Yabancı Dilde Kompozisyon

– Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

– Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçme notu her bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

Sözlü sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar öncelikle alan bilgisi, muhakeme, kavrama, temsil rolündeki nitelikler ve yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dil konuşma becerisi ve genel kurallara uygunluk açısından değerlendirilir. davranış ve tepkiler mesleki gerekliliklerle. Sınavda adaylara güncel uluslararası konulara ilişkin sorular sorulacaktır.

b) Kalamlı sınavında geçme notu 100 üzerinden 70’tir.

c) Sınav sonucunda başarılı bir şekilde atanmaya hak kazananlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek ve adaylar, Meslek Kapısı Platformu üzerinden başarı durumlarını takip edebileceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu