Haber

AYM, CHP’nin seçim başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, geçen yıl Mart ayında TBMM’den geçen Seçimlerin Temel Hükümlerine Dair Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin başvuruyu karara bağladı.

CHP’nin seçimlerde görevlendirilecek il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemliler yerine birinci sınıf veya birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlenmesi yönündeki başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, şuna karar verdi: düzenleme anayasaya aykırı değildir.

AYM reddetti: Anayasaya aykırı değil

Anayasa Mahkemesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Kararları ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a eklenen kesintili 24. maddede. “İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kanunun 15 ve 18 inci maddelerinde yapılan değişikliklere göre yeniden belirlenir. bu makaleyi oluşturmak. Bu şekilde belirlenen başkan ve üyeler, önceki başkan ve üyelerin görev süresini tamamlar.kararın iptali talebini oybirliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Gökcan, üyeler Engin Yıldırım, Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez, söz konusu karara karşı çıktı.

AYM Lideri Arslan, muhalefet şerhinde il ve ilçe seçim kurulları başkan ve üyelerinin hakimlik güvencesi kapsamında olduğuna dikkat çekerek, konunun hukuki mi yoksa fiili mi olduğu konusunda gündeme geldiğini belirtti. seçim kurulunda görev alan yargıçların görevlerine süresinden önce son vermelerini zorunlu kılan zorunluluk.

Arslan ise şunları söyledi:

“Daha da önemlisi görevden alınan kamu görevlileri ağır bassa da görevin idari ya da yargısal niteliği farklı değerlendirmeleri gerektirebilir. İdari nitelikteki her ‘yapısal’ değişiklik, yargıçların yargısal görevlerinin sona erdirilmesini gerektiren hukuki veya fiili bir zorunluluk olarak kabul edilemez.


“Böyle bir zorunluluk ancak köklü yapısal değişiklikler sonucunda gündeme gelebilir”

Seçim kurullarında başkan ve üyelerin seçilme yöntemindeki değişiklik, kıdemlerine göre belirlenen ve iki yıl görev yapması beklenen başkan ve üyelerin görevlerine son verilmesini gerektirecek yapısal bir değişiklik değildir. . Seçim kurullarının oluşum ve görevlerinde herhangi bir değişiklik öngörmeyen yasal düzenlemenin yapısal nitelikte olduğu söylenemez. Diğer bir deyişle, hakimlerden oluşan il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurullarının başkanları ‘kıdem’ yerine ‘isim çekme’ ile belirlenecek, mevcut seçim lider ve üyelerinin görevlerine son verilecek. daha önce kıdem esasına göre 2 yıl görev yapmak üzere oluşturulmuş meclisler. Fesih gerektiren hukuki ve fiili bir yükümlülük olarak tazmin edilemez.

“Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alan Anayasa’nın 138. maddesine aykırı”

Söz konusu kural, Anayasa’nın yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alan 138. maddesine aykırıdır. Yargı bağımsızlığının temel amacı, hakimin tereddüt etmeden, telaşa kapılmadan, ‘her türlü kaygıdan, maddi ve manevi baskı ve etki olasılığından uzak’ ve tarafsız olarak ‘serbestçe karar verebilmesini’ sağlamaktır. Bu bağlamda, yasa koyucunun seçim kurulu başkan ve üyelerinin yargının güvencesi ile bağdaşmayan görevlerini yargı bağımsızlığına son vermeye yönelik müdahalelerini yargı bağımsızlığıyla bağdaştırmak güçtür. Öte yandan, görev süresi dolmamış seçim kurulu başkan ve üyelerinin görevlerine son verilmesi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu